http://www.krolestwo.aq.pl/sedzia.gif

 

Wstęp

Przestrzeganie prawa jest konieczne dla utrzymania bezpieczeństwa w kraju oraz zapewnienia właściwego jego rozwoju bez korupcji i wspierania przez władzę zaprzyjaźnionych firm oraz obsadzania stanowisk. Dla ochrony przed przestępcami niezbędne jest takie skonstruowanie prawa, aby żadne przestępstwo nikomu nie uchodziło bezkarnie (doskonale funkcjonujące organy śledcze i sądy)  musi za nie grozić wysoki wyrok, tak aby odstraszało to przestępców od jego popełnienia, dlatego zaostrzyliśmy prawo karne i skutki tego były widoczne już w kilka miesięcy po ich wprowadzeniu w pięć lat po uzyskaniu niepodległości przez Królestwo.

 

 

 

Sądy

Właściwie funkcjonujące Sądy i uczciwi adwokaci i prokuratorzy, branie pod uwagę oświadczenia każdego świadka  - to podstawa sprawiedliwego osądzenia i wydania właściwego wyroku. Istnieją sądy trzech instancji - powiatowe, wojewódzkie (Białystok, Łomża, Suwałki) oraz Sąd Najwyższy. W każdym z nich są odrębne wydziały do przestępstw gospodarczych i kryminalnych.  Sąd Najwyższy zajmuje się tylko sprawami najwyższej wagi, można jednak do niego składać odwołania. Od decyzji tego sądu nie ma odwołania. Nie funkcjonują żadne sądy dla nieletnich - za popełnienie przestępstwa kryminalnego nawet niepełnoletni (od 14 lat) odpowiadają jak dorośli, pomimo to kara śmierci lub dożywocia zostaje zamieniona w tym przypadku na 25 lat więzienia. W przypadku nieletnich świadków mogą zabierać za nich głos rodzice, pod warunkiem że nie pracują oni w wymiarze sprawiedliwości.

 Więzienia

Pobyt w Zakładzie Karnym nie jest już luksusem jak to było dawniej. Przestępca musi czuć że odsiaduje wyrok. Istnieją trzy typy więzień:
*więzienia o zmniejszonym rygorze - (dla młodocianych przestępców oraz osób które nie są w stanie zapłacić  nałożonej grzywny a zlicytowanie majątku nie wystarcza - odsiadują one wyrok w cenie 1 dzień = 50 zł.  i mogą wychodzić codziennie na przepustkę poza teren więzienia w godz. 10.00 - 12.00. Cele 2 lub 3-osobowe, wyposażone w TV, z łazienką.
*więzienia zwykłe - (cele 2-4 osobowe, telewizory tylko w świetlicy, możliwość wychodzenia z celi w godz. 14.00 - 20.00, przepustki dwa razy do roku na okres tygodnia po odsiedzeniu 40% wyroku, odwiedziny raz na dwa tygodnie, spotkania w specjalnym pokoju.
*więzienia o zaostrzonym rygorze - cele 5 osobowe, możliwość wychodzenia z celi tylko na musztrę oraz w porze obiadu, śniadanie i kolacja są przynoszone przez strażnika, codzienna musztra o godz. 7.00, dodatkowe kary, wspólna łazienka na korytarzu, surowy wystrój wnętrz, brak sprzętu rtv, brak możliwości wyjścia na przepustkę, odwiedziny raz w miesiącu przez szybę.
Więzienia takie zlokalizowaliśmy w następujących miejscowościach: więzienia o zmniejszonym rygorze: Hajnówka, Łomża; więzienia zwykłe: Białystok (ul. Hetmańska), Suwałki, Bielsk Podlaski; więzienia o zaostrzonym rygorze: Białystok (ul. Kopernika), Sokółka. Brak podziału na więzienia dla kobiet i mężczyzn, mogą oni nawet zajmować wspólne cele (z wyj. więzień o zaostrzonym rygorze gdzie nie byłoby to możliwe ze względów bezpieczeństwa).Prawo Karne

W naszym prawie nie ma pojęcia wykroczenia i traktowania jakichkolwiek spraw pobłażliwie - każde złamanie prawa jest przestępstwem. Możliwe jest zaskarżenie sądownictwa do Trybunału Praw  Człowieka, jednak jego opinie nie będą brane pod uwagę. W wielu krajach również występuje przecież kara śmierci za poważne przestępstwa. 

A  oto lista wybranych przestępstw i przewidzianych za nie wyroków:
*kradzież - zwrot całej sumy i 2 lata więzienia
*kradzież z włamaniem - jak wyżej, tylko 4 lata więzienia
*napad lub rozbój - 8 lat więzienia i ograniczenie praw obywatelskich
*napad z bronią w ręku - 12 lat więzienia i ograniczenie praw obywatelskich
*zagrożenie zdrowiu lub życiu - 3 lata więzienia jeśli było to działanie świadome, wypłacenie odszkodowania
*pobicie - 5 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, na początek takie samo pobicie
*składanie fałszywych zeznań - grzywna, do roku więzienia
*dyskryminacja rasowa - rok więzienia, odszkodowanie lub chłosta
*morderstwo - kara śmierci wykonana w taki sam sposób lub dożywocie, w szczególnych okolicznościach 25 lat więzienia (bez względu na wiek przestępcy)
*znęcanie się (również nad zwierzętami) - dwa tygodnie tortur (taki sam sposób), odszkodowanie lub grzywna
*wykonywanie badań na zwierzętach szkodliwych dla ich zdrowia - 3 lata więzienia, grzywna
*wykonywanie badań na zwierzętach szkodliwych dla ich życia - 5 lat więzienia, miesiąc tortur, grzywna
*zabicie zwierzęcia (szczeg. psa, nie dotyczy zwierząt gospodarskich przeznaczonych na mięso) - 25 lat więzienia, ze szczególnym okrucieństwem –  dożywocie

*sprzedaż alkoholu nieletnim - zakaz handlu na okres 1 roku bez prawa do zasiłku, 6 miesięcy ciężkich robót
*terror (groźby, wymuszenia, mobbing) - 7 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, dozór policyjny, ograniczenie praw obywatelskich
*molestowanie - 5 lat więzienia, wypłacenie odszkodowania; w przypadku molestowania dzieci – 15 lat więzienia, wypłacenie odszkodowania
*gwałt - 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, odszkodowanie, ograniczenie praw, wydanie w ręce osadzonych homoseksualistów; wielokrotny - kastracja
*handel narkotykami - 5 lat więzienia, ograniczenie praw obywatelskich, zakaz pracy w handlu
*posiadanie narkotyków -2 lata więzienia lub 2 lata ciężkich robót
*oszustwa podatkowe - dwa lata więzienia, grzywna, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej do trzech lat
*naciąganie ludzi - zwrot pieniędzy, trzy lata więzienia, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
*wyzyskiwanie nieletnich lub pracowników - dwa lata więzienia, wypłacenie odszkodowania, grzywna/degradacja ze stanowiska
*porwanie - 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, wypłacenie odszkodowania, ograniczenie praw obywatelskich
*dewastacja mienia publicznego - 1,5 roku więzienia, zwrot kosztów naprawy, 3 miesiące ciężkich robót
*jazda po pijanemu – grzywna, zakaz prowadzenia samochodu do 3 lat i cofnięcie zezwoleń, 3 miesiące ciężkich robót
*prostytucja – 1-2 lata więzienia i obowiązkowa resocjalizacja, w przypadku obcokrajowców deportacja po odsiedzeniu wyroku
*pedofilia - 10 lat więzienia (w tym pierwszych 5 o zaostrzonym rygorze), deportacja z zakazem powrotu do kraju

*propaganda homoseksualizmu w miejscach publicznych - 5 lat więzienia, deportacja z zakazem powrotu do kraju
*prowadzenie zabronionej działalności (sekty, domy publiczne) - 3 lata więzienia, grzywna, deportacja z zakazem powrotu przez okres 10 lat; zmuszanie – 10 lat więzienia
*przemyt - 2 lata więzienia, 6 miesięcy ciężkich robót, zakaz wykonywania zawodu
*przestępstwa komputerowe (hakowanie) - 2 lata więzienia, grzywna, nadzór policyjny przez okres 5 lat
*niedopełnienie obowiązków (służba zdrowia, policja) - 3 lata więzienia, wypłacenie odszkodowania, zakaz wykonywania zawodu
*działanie na szkodę kraju - grzywna i deportacja z zakazem powrotu (tygodniowe odwiedziny za wydaniem przepustki przez Króla)
*kierowanie grupą przestępczą (także namawianie do zbrodni) - 10 lat więzienia (w tym 5 o zaostrzonym rygorze), ograniczenie praw, nadzór policyjny

Na terenie NPK nie ma eksmisji, chyba że do wykończonych mieszkań socjalnych (kuchnia, pokój, łazienka, woda, gaz, prąd w godz. 16/18.00 - 22.00), jednak w przypadku niemożności wypłacenia kary pieniężnej państwo zajmuje mienie oskarżonego a jego samego umieszcza w zakładzie karnym o zmniejszonym rygorze (może wychodzić na ulicę).
Przestępcy którzy dokonali napadu po raz kolejny oznaczani są specjalnym niedużym tatuażem na szyi co ostrzega obywateli prze nimi po ich wyjściu na wolność.
Recydywistom przyznaje się 150% wyroku (np. zamiast 10 lat więzienia dostają 15. O warunkowe zwolnienie można się ubiegać po nienagannym odbyciu 70% wyroku.

Wstecz                                                                                Strona Główna                                                                                               Dalej