16 marzec 2011 – Spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
12 marca 2011 r. na spotkaniu Króla Ferdinanda II z Radą Ministrów pod przewodnictwem ministra bezpieczeństwa Camillo Fernez’em uchwalono decyzje dotyczące podjęcia przez NKP działań mających na celu utrzymanie stabilizacji w regionie, oraz ingerencji naszego kraju w wewnętrzne sprawy narodów cierpiących na skutek załamania gospodarki i totalitarnych rządów.

 

Uchwalono co następuje:

 

·        Przekazanie na potrzeby Polskiego Rynku 10 ton cukru pochodzącego z Podlaskiej Cukrowni Łapy, który będzie sprzedawany w cenie 3,50 zł na terytorium NKP (aby uniknąć windowania cen w Polsce). Obywatele RP będą mogli kupić cukier za okazaniem dowodu osobistego potwierdzającego miejsce zameldowania poza NKP w przygranicznych miejscowościach naszego Państwa.

 

·        W trosce o manipulacje sondażami prezentowane w polskich mediach i politykę rządu zmierzającą do ocenzurowania sieci Internet Telewizja Podlaska wyemituje spoty reklamowe przedstawiające rzeczywisty obraz polityki reżimu Donalda Tuska i głosy obywateli poprzedzone apelem o głosowaniu zgodnie z sumieniem, bez względu na wyniki zafałszowanych sondaży. Ostrzeżemy także przed możliwością sfałszowania wyników wyborów przez PO w noc wyborczą podczas dwudniowego głosowania. Mamy nadzieję, ze mieszkańcy Polski oglądający naszą telewizję poprzez przygraniczne anteny naziemne bądź satelitarne podejmą mądry wybór.

 

·        W niedzielę wielkanocną w całym kraju zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy i darów na rzecz ofiar klęski żywiołowej w Japonii. Dary te zostaną przekazane Japońskim fundacjom charytatywnym w Tokio dnia 5 maja 2011 r. Do Japonii zostały też wysłana nasza technologia, mająca pomóc zmniejszyć skutki skażenia radioaktywnego w wyniku awarii w elektrowni atomowej.

 

·        W środę 16 marca 2011 r. o godz. 05: 30 na teren Libii zostały wysłane samoloty mające zbombardować strategiczne punkty armii dyktatora Kadafiego oraz lotniska wojskowe. Nie możemy patrzeć na pacyfikację biednego narodu przez szaleńca i bierność ONZ, dlatego przystępujemy do działań mających na celu obalenie Kadafiego i ustabilizowanie sytuacji w Libii. Na teren Libii  do końca tygodnia zostaną skierowane trzy dywizje pancerne dysponujące najnowocześniejszym sprzętem, samoloty zwiadowcze i pomoc medyczna. Powstańcom udzielimy też niezbędnej pomocy humanitarnej.

22 październik 2010 – Uchwała Państwowej Rady Medialnej
Członkowie Państwowej Rady Medialnej obecni na dzisiejszym posiedzeniu niemal jednogłośnie zatwierdzili bezprecedensową uchwałę dotyczącą zamiany miejscami kanałów (częstotliwości) na której nadawane są stacje TVN i PLANETE. W wyniku podjętej decyzji obywatele NKP korzystający jedynie z podstawowych (bezpłatnych) pakietów telewizyjnych, jak też odbierający analogowy sygnał telewizyjny drogą powietrzną w miejsce dotychczas oferowanego TVN będą mogli oglądać kanał PLANETE. Decyzja ta ma na celu poprawienie podstawowej oferty telewizyjnej i podniesienie wartości kulturowo – edukacyjnej emitowanych programów telewizyjnych, wynika z prezentowanej przez telewizję  PLANETE różnorodności programowej oraz postępującego zubożenia kulturalnego i upolitycznienia telewizji TVN. Uchwała ma zacząć obowiązywać z początkiem przyszłego roku, a działające na naszym rynku sieci kablowe na wprowadzenie stosownych zmian mają czas do połowy stycznia 2011 r. Dodatkowo PRM przedłużyła okres funkcjonowania na terenie NKP systemu analogowego do roku 2025. Do tego czasu ma zostać całkowicie przebudowana i przystosowana do systemu cyfrowego sieć naziemna oraz stacje nadawcze TV w całym kraju.

18 wrzesień 2010 – Decyzja w s. Donalda Tuska i B. Komorowskiego
Władze NKP zdecydowały o utrzymaniu sankcji politycznych nałożonych na Donalda Tuska, natomiast w sprawie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustalono, że jego majątek na Suwalszczyźnie nie ulegnie konfiskacie, pod warunkiem podjęcia przez p. prezydenta decyzji o zbudowaniu pomnika upamiętniającego katastrofę w Smoleńsku. Do tego czasu na B. Komorowskiego nałożono czasowe ograniczenie do jego pobytu na terenie NKP umożliwiające przyjazd i pobyt w okresie wakacyjnym i świątecznym. Czas przeznaczony na polityczną rehabilitację Prezydenta Polski upłynie dnia 31.12.2011 r.

16 wrzesień 2010 – Decyzja w s. Donalda Tuska i B. Komorowskiego
Na skutek godzącej w interesy Polaków działalności reżimu Tuska i Komorowskiego, a także rażącego obrażania przez rząd Polski uczuć religijnych chrześcijan przy jednoczesnej afirmacji homoseksualizmu i wyrażonego poparcia dla rosyjskiej sprawy aresztowania (niesłusznie oskarżonego za niepopełnione zbrodnie) zaproszonego na Kongres do Polski prezydenta Czeczeni na uchodźctwie Ahmeda Zakarajewa), oraz tuszowania przyczyn katastrofy smoleńskiej, a także bezprawnemu aresztowaniu krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego, dokonanego wbrew woli znacznej części Narodu Polskiego, przeprowadzonego na wzór władz PRL, a także prowadzonej polityki zwiększania podatków i podnoszenia Zus, a przy tym obniżaniu poziomu życia Polaków, rząd Niepodległego Królestw Podlasia uznaje Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego za osoby niepożądane na terytorium Królestwa, zakazuje ich wjazdu lub przejazdu przez ziemie do niego należące, a także decyduje o konfiskacie majątku B. Komorowskiego położonego w miejscowości Buda Ruska na Suwalszczyźnie, z jednoczesnym wypłaceniem odszkodowania równego wartości tych nieruchomości na rzecz B. Komorowskiego. Decyzja ma być jeszcze poddana głosowaniu i ogłoszona do 18.09.2010.

28 -29 sierpień 2010 – Koncert charytatywny i Festyn piłkarski
Dnia 28 sierpnia odbył się Wielki Koncert Na zakończenie Wakacji, podczas którego zbieraliśmy środki pieniężne i artykuły pierwszej potrzeby na rzecz poszkodowanych w powodzi mieszkańców Bogatyni. Dziękujemy za wsparcie!

Dnia 29 sierpnia odbył się Festyn Płkarski zorganizowany z okazji zdobycia Pucharu Polski przez Jagiellonię, oraz uzyskania pierwszego miejsca w tabeli ekstraklasy. Gratulujemy piłkarzom i p. trenerowi M. Probierzowi, jesteśmy z Was dumni!

1 - 31 lipiec 2010 – Dni Białegostoku
W ramach dni Białegostoku odbyła się seria koncertów plenerowych zakończonych pokazem sztucznych ogni, nie zabrakło też wydarzeń kulturalnych (wystawy, pokazy, wernisaże). Odbył się również festyn na cześć Jagiellonii i Kongres Esperanto.

10 kwiecień 2010 – Dobre i złe wieści
Wstrząsająca wieść o katastrofie w Smoleńsku dotarła do nas wczesnym rankiem tego dnia, na który zaplanowane było w naszym Królestwie wielkie wydarzenie. Król Ferdinand II złożył mieszkańcom Polski i rodzinom ofiar kondolencje, to ogromna tragedia dla nas wszystkich, nie tylko ze względu na pełnione przez poległych odpowiedzialne funkcje, ale głównie przez fakt, że zginęło tylu ludzi, w dodatku pragnących oddać hołd Polakom pomordowanym dokładnie 70 lat wcześniej na rozkaz ZSRR. Msza św. w intencji ofiar katastrofy odbyła się następnego dnia o godz. 18:00 w Archikatedrze Białostockiej. Od godz. 6:00 dnia 11.04. przez 10 dni obowiązywała w naszym Królestwie żałoba narodowa, odbyły się też pogrzeby ofiar katastrofy pochodzących z naszej ziemi, uczestniczył Król Ferdinand II oraz członkowie Rodziny Królewskiej i ministrowie NKP. Król Ferdinand II wraz z ministrem spraw zagranicznych i Ambasadorem NKP na terenie Polski wzięli też udział w pogrzebie Pary Prezydenckiej na Wawelu. Przed Pałacem Branickich i Archikatedrą jeszcze przez wiele dni palono znicze i składano kwiaty.

Wieczorem dnia 10 kwietnia 2010 w Kościele p. w. Zmartwychwstania Pańskiego (ze względu na ten fakt żałoba w NKP została ogłoszona w niedzielę rano) odbył się planowany od dawna ślub Księżniczki Veroniki i jej narzeczonego Juana Pervinga. Zabawa weselna w której wzięło udział blisko 500 gości odbyła się na zamku Królewskim. Rozpoczęto ją minutą ciszy w intencji poległych.

Wielkanocny Festiwal Miłości ze względu na trwającą żałobę narodową został przesunięty na 24 lipca 2010. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane na pomoc dzieciom potrzebującym kosztownego leczenia i wyposażenie szpitali na terenie NKP.

Trwają też zbiórki na potrzeby osób poszkodowanych na skutek tegorocznych powodzi. Zbierane są artykuły pierwszej potrzeby i środki pieniężne na odbudowę. Wysłaliśmy już trzy tiry załadowane żywnością, środkami higieny i odzieżą. Liczymy na więcej.

 

2007 - 2010 – Niepodległe Królestwo Podlasia
Życie w naszym Państwie biegnie spokojnie, obserwowany jest stopniowy wzrost gospodarczy. Obywatele są zadowoleni i zdecydowana większość z nich jest zadowolona ze swojego poziomu życia. Władze Królestwa dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim obywatelom godne warunki życia i tworzyć nowe, produktywne miejsca pracy. Bezrobocie osiąga granicę 1,03%. Podpisywane są korzystne kontrakty i powstają nowe inwestycje, takie jak budowa gazociągu dostarczającego gaz ziemny ze Skandynawii przechodzącego pod Bałtykiem i przez Polskę (woj. Warmińsko-Mazurskie). Budowa na odcinku Polskim jest możliwa dzięki pokryciu przez NKP 70 % kosztów tej inwestycji oraz zbudowaniu przyłącza, dzięki któremu gaz popłynie też do Polski. Zmieniło się też oblicze naszej stolicy: przebudowano centrum odnawiając starówkę, tworząc Plac Miejski  i Deptak, odrestaurowano Pałac Branickich i wiele kamienic, wybudowano nowe drogi i skrzyżowania usprawniając ruch uliczny. Król Ferdinand II udał się z wizytą do Gdańska oraz odwiedził Wrocław, Zakopane i Częstochowę. Nastąpiła zmiana na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych, którym została mianowana Emi Valthac, oraz zmiany na kilku stanowiskach gubernatorskich.

 

16 sierpień 2007 - Aktualności
W dniach 23.07.2007 - 29.07.2007 JKW Ferdinand II przebywał z wizytą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Trójmieście. Odbyło się tam spotkanie z ambasador NKP w RP Veronicą Romanez dotyczące bieżących spraw politycznych oraz gospodarczych. Pierwszego dnia pobytu złożył hołd bohaterom Solidarności  w Stoczni Gdańskiej, oraz obrońcom Westerplatte. W Ambasadzie NKP w Gdańsku Oliwie gdzie zatrzymał się Król odbyło się też spotkanie z czołowymi politykami RP. Król Ferdinand z rodziną w wolnych chwilach wypoczywał nad morzem i zwiedzał Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz najbardziej znane nadmorskie kurorty jak np. Hel, Władysławowo i Juratę. Ostatni dzień podróży spędził w Malborku. 
Dnia 05.08.2007 JKW Ferdinand II spotkał się z dowódcą armii NKP gen. Camillo Fernez'em oraz Ministrem Edukacji Netti Fernez, a także gubernatorem Księstwa Brańskiego Matheo Romanez'em i gubernator Wielkiego Księstwa Łomżyńskiego Justine Vishinsky w celu omówienia przyszłych inwestycji w bazie wojskowej Księstwa Brańskiego i w resorcie szkolnictwa na terenie obu tych księstw. Następnie przyjął odwiedziny posła z Ambasady NKP w RP w Gdańsku-Oliwie, Christiano Lempicky'ego.
W dniach 06.08.2007 - 13.08.2007 Król Ferdinand II wypoczywał w Pałacu Letnim w Brańsku a 15.08.2007 wziął udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, gdzie modlił się o pokój na świecie.
Dnia 15.08.2007 w Brańsku odbył się II Ogólnopolski festiwal muzyki disco-polo i dance. Niestety pomimo wcześniejszych zapowiedzi Król nie mógł przybyć na to wydarzenie, ponieważ zatrzymały go pilne sprawy w stolicy.
Dnia 19.08.2007 planowana jest wizyta ministra handlu Lucasa Pronchixa w Wielkim Księstwie Łomżyńskim. Będzie on rozmawiał z przedsiębiorcami na temat ułatwienia sprzedaży zagranicznej i promocji wyrobów regionalnych na terenie kraju i poza jego granicami.

09 czerwiec 2007 - Jagiellonia w pierwszej lidze!
Dziś wieczorem w centrum Whitestock odbędzie siefestyn z okazji wejścia Jagiellonii do ekstraklasy. Drużyna piłkarska z Whitestock jest czołową drużyną piłki nożnej w NKP, od ponad 10 lat grała w drugiej lidze. Zapraszamy na Plac Uniwersytecki na wspólne oglądanie ostatniego meczu w sezonie, a następnie pochód piłkarski ze Stadionu Hetmana do Zwierzyńca oraz na uroczystości w Parku Planty.

08 czerwiec 2007 - George Bush w Księstwie Brańskim
W godzinach wieczornych do Letniej Rezydencji Królewskiej w Brańsku przyleciał prywatnym samolotem George W. Bush, prezydent Stanów Zjednoczoneych. Jego dwugodzinna wizyta dotyczyła rozmów z JKW Ferdinandem II oraz generałem C. Fernezem na temat rozmieszczenia elementów Tarczy Antyrakietowej na terenie Niepodległego Królestwa Podlasia. Spotkanie zabezpieczało ponad 2000 policjantów z całego Królestwa. 

05 czerwiec 2007 - bezprecedensowy wyrok, korupcja w policji
Obywatelka wsi Domanowo w Księstwie Brańskim została skazana na karę śmierci za bestialskie morderstwo pięciu psów oraz próbę zabójstwa kolejnego, a także za znęcanie się nad innymi zwierzętami. Egzekucja ma być przeprowadzona dnia 9 czerwca na terenie jej własnego gospodarstwa. Będzie to egzekucja publiczna, którą ma zabezpieczać białostocka i bielska policja, a także wojsko.

Tego samego dnia władze Księstwa Brańskiego podjęły decyzje dotyczące zmian personalnych w Policji Księstwa Brańskiego. Przypominamy  że kilkunastu tamtejszych funkcjonariuszy zostało oskarżonych o korupcję, przymykanie oka na wykroczenia oraz napady rabunkowe. Princess Caroline oraz Peter Poplavsky z Komendy Głównej Policji wydały już nakaz aresztowania skorumpowanych policjantów. Grozi im kilka lat więzienia i zakaz pracy w zawodzie. 

05 czerwiec 2007 - Oświadczenie w sprawie agresji S. Al-Rajn.
Władze Niepodległego Królestwa Podlasia wydały oficjalne oświadczenie w sprawie zagarnięcia części ziem Sułtanatu Al-Farun przez Sułtanat Al-Rajn. Tekst oświadczenia dostępny jest na stronach Paktu Leblandzkiego (z uwagi na brak miejsca na serwerze NKP). Królestwo zaapelowało do Sułtan Al-Rajn o zwrócenie zagrabionego mienia oraz nawiązanie z Paktem Leblandzkim przyjacielskich stosunków dyplomatyczno-gospodarczych. Jednocześnie obiecaliśmy wszelką możliwą pomoc (w tym militarną) Sułtanatowi Al-Farun.

12 listopad 2006
Na skutek przedłużającego się braku kontaktu z Księstwem Andreterry i braku odpowiedzi na naszą notę dyplomatyczną zostało anulowane jedno z postanowień Traktaku Andreterskiego, dotyczące zmiany nazwy naszego Państwa. Powracamy niniejszym do tradycyjnej nazwy Niepodległe Królestwo Podlasia. Kolejne postanowienia traktatu pozostają w postaci aktualnego lecz nie realizowanego dokumentu do którego Księstwo Andreterry może powrócić w każdej chwili, jednak decyzja o zmianie nazwy jest nieodwołalna. Władze Andreterry prosimy o zrozumienie, ale nie możemy dać się manipulować i zawierać umowy które nie są potem realizowane - w tym wypadku musimy przynajmniej wrócić do korzystnych dla nas ustaleń sprzed podpisania umowy, jednak nie zamykamy się na kontakty z Księstwem Andreterry.

Dnia 11 listopada odbyły się huczne obchody Dnia Niepodległości w stolicach wszystkich Księstw. Najbardziej widowiskowe imprezy odbyły się w White'stoku, Suvalkach i Łomzy. Przed Zamkiem Królewskim zostały przeprowadzone manewry wojskowe, ulicami stolicy państwa przeszła defilada a hołd żołnierzom poległym w walce o niepodległość złożyli Król Ferdinand II, Minister Obrony Narodowej, oraz inni przedstawiciele władz królestwa. Mszę Świętą z procesją na cmentarz wojskowy celebrował Jego Ekscelencja Arcybiskup. 

Zenon Martyniuk z zespołu Akcent, oraz Marcin Siegieńczuk z zespołu Toples zostali wczoraj uhonorowani medalami za godne reprezentowanie naszego Królestwa na scenie muzycznej. 

Władze Niepodległego Królestwa Podlasia nie wydały oficjalnej opinii w sprawie wyroku śmierci na Saddama Husajna. W wypowiedziach pojawiających się w mediach większość mieszkańców opowiada się za ukaraniem byłego dyktatora Iraku.
Wyrok śmierci został jednak wydany na Barbarę S., oskarżoną o zlecenie zabójstwa swego 4-letniego syna. Po kolejnym procesie Sąd Najwyższy utrzymał dotychczasowy wyrok. Śmierć przez utopienie (taka jaka spotkała dziecko) spotka morderczynię 30 listopada. Egzekucja zostanie przeprowadzona na terenie zamkniętym więzienia w White'stoku. Nie będzie transmitowana przez media.

Pojawiły się głosy polityków z Polski i Świata przeciwnych surowym wyrokom na terenie naszego Królestwa. Oświadczamy więc że nie ustąpimy i sprawcy najcięższych przestępstw nadal będą surowo karani. Dzięki temu Niepodległe Królestwo Podlasia jest jednym z najbezpieczniejszych państw na świecie. Według ostatnich obliczeń przestępczość w ciągu 2 lat spadła aż o 42%!!! 

03 październik 2006
Brak odzewu ze strony Księstwa Andreterry w sprawie Paktu Andraterskiego zmusił władze Królestwa do wysłania posłów do tego kraju w celu sprawdzenia dlaczego urwały się wzajemne stosunki. Księstwo Andreterry blisko rok temu zaproponowało naszemu państwu wstąpienie do paktu, o wiązało się ze zmianą nazwy Niepodległego Królestwa Podlasia na Królestwo Nowego Podlasia. Jeśli porozumienie będzie funkcjonowało jedynie w postaci dokumentu, Król Ferdinand II zapowiedział już że powróci do starej nazwy.

Bardzo miło było nam gościć w Augustowie finalistki  konkursu Miss World 2006. Uczestniczki wzięły udział w rejsie statkiem po Kanale Augustowskim, oraz odwiedziły miejscową szkołę podstawową. Relację z tych wydarzeń transmitowała telewizja Canal 6.

Dwóch morderców ze wsi Moczydły (28 i 33 lat) którzy ze szczególnym okrucieństwem na tle rabunkowym dokonali zabójstwa swojego sąsiada (56 lat) zostało skazanych na karę śmierci przez rozerwanie ciągnikami rolniczymi. Wyrok ku przestrodze innych złoczyńców zostanie wykonany na terenie Zakładu Karnego przy ulicy Kopernika w Białymstoku dnia 13. 10. 2006 o godzinie 12.00. 

06 czerwiec 2006
Wygrana Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź okazała się wielkim świętem piłkarskim, wspaniała oprawa meczu sprawiła  że było to naprawdę ciekawe widowisko, cieniem położyła się na nim kolejna rozróba wszczęta przez pseudokibiców w wyniku której zostało rannych 5 osób. Bandyci używali siekier, noży i metalowych rurek. W wyniku działań policji udało się zatrzymać kilkunastu sprawców w wieku od 16 do 24 lat. Za stworzenie niebezpieczeństwa w miejscu publicznym, bójkę z udziałem ostrych narzędzi, zagrożenie życia i zniesławienie Królestwa na świecie skazano ich na 10 lat więzienia, tych którzy już wcześniej dopuścili się poważnych przestępstw skazano na śmierć przez rozstrzelanie. Nie ma powodu żeby obywatele naszego kraju płacili podatki na utrzymanie przestępców, a podczas gdy inne państwa są bezradne -  władze Królestwa wypowiedziały wojnę stadionowym chuliganom i jeśli powtórzy się podobna sytuacja, policjanci mają prawo strzelać do bandytów bez ostrzeżenia (jeśli nie narazi to na niebezpieczeństwo niewinnych ludzi). 

29 maj 2006
Król Ferdinand II przeprowadził oficjalną wizytację w większości księstw. Celem jej było bezpośrednie przyjrzenie się dotychczasowym dokonaniom i planom na pszyszłość, skontrolowanie instytucji a także zapoznanie się ze sprawami ludu. W dniach 13-14 maja  Jego Wysokośc odwiedził: Księstwo Tykocińskie, Knyszyńskie i Rajgrodzkie. Tydzień później, w dniach 20-21 maja: Księstwo Grabówki, Hajnówki i Białowieskie; a w dniach 25-28 maja: Księstwo Supraskie, Czarnobiałostockie, Sokólskie, Augustowskie i Suwalskie.
22 maja Jego Wysokość spotkał się z gubernatorem Wielkiego Księstwa Łomżyńskiego -panią Anette Bracones. Wizyta w tym Księstwie przewidziana jest na 1 lipca, natomiast 3 i 4 czerwca Król odwiedzi Księstwo Brańskie, Bielskie, oraz Wysokomazowieckie. Wizyta w Księstwie Siemiatyckim przewidziana jest na dzień 2 lipca.

18 maj 2006
Trener  narodowej kadry piłkarskiej powołał drużynę Królestwa na Mundial: znajdą się w niej: bramkarze: A. Krzyształowicz,
A. Olszewski, A. Stachowiak; obrońcy: P. Kulig, J. Chańko, Ł. Nawotczyński, K. Zalewski, A. Napierała; napastnicy: D. Żuberek,
W. Kobeszko, E. Konon, T. Frankowski, R. Sobociński; pomocnicy: D. Łatka, R. Speichler, P. Sobolewski, I. Zubrzycki, G. Juzwa,
M. Trzeciakiewicz, J. Markiewicz. Naszym piłkarzom życzymy szczęścia a kibicom wielu mocnych wrażeń i zadowolenia z gry.

W dzisiejszym półfinale piosenki Eurowizji weźmie udział reprezentacja Królestwa Nowego Podlasia - Zespół Focus z piosenką "Absolutnie Ty". Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Transmisja na żywo z Aten dziś w telewizji Canal 6 o godzinie 21.00.

W związku z wizytą Papieża Benedykta XVI w Polsce, dni 24 - 26 będą wolne od pracy i nauki. Dla osób chcących wziąć osobisty udział w uroczystościach zorganizowano w porozumieniu z Polską specjalne pociągi relacji Suwałki - Białystok - Łomża - Warszawa - Kraków.

Dnia 1 czerwca otwarta zostanie baza wojskowa nr. 3 w okolicy miejscowości Brzezina nad Zbiornikiem Siemianówka. Baza wojskowa ma służyć celom Paktu Andreterskiego i znajdować się pod jego dowództwem. Z Królestwa będzie tam stacjonowało 150 - 200 żołnierzy, w tym Eksperymentalna Dywizja Żeńska. Szczegóły na stronie wojska. W dniu 7 czerwca Król dokona osobistej inspekcji bazy nr. 3.

17 maj 2006
Kolejna publiczna egzekucja na terenie Królestwa. Tym razem skazano dwóch morderców, którzy w ubiegłym roku  ze szczególnym okrucieństwem dokonali  zabójstwa studenta. Trzeciego który pomagał w zbrodni ale nie zadawał ciosów skazano na 25 lat więzienia. Egzekucja została przeprowadzona na dziedzińcu zakładu karnego przy ul. Kopernika, skazanym ścięto głowy za pomocą gilotyny.

27 kwiecień 2006
Władze Królestwa wystąpiły z wnioskiem do Króla Belgii z wnioskiem o ekstradycję  dwóch mieszkańców Królestwa (z Białegostoku i Suwałk), którzy dokonali na terytorium tego kraju morderstwa. Przestępcy zostaną przetransportowani na teren NKP, gdzie zostanie wykonana kara śmierci. Ze względu na rozgłos jaki nadano sprawie i dla przykładu że czyny takie są najgorszym złem jakie może wyrządzić człowiek, a także jako kara za oczernianie Królestwa Nowego Podlasia poza jego granicami - egzekucja zostanie przepro- wadzona publicznie. Zadecydowano że najlepszą karą za tak bulwersującą zbrodnię będzie od dawna nie praktykowane wbicie na pal.

Tydzień temu za godne reprezentowanie Podlasia w mediach ("Rozmowy w toku" TVN) oraz na licznych koncertach poza granicami kraju,  król Ferdinand II odznaczył medalem i nadał honorowe obywatelstwo Zbyszkowi Perkowskiemu z zespołu Focus.

21 kwiecień 2006
Ruszył tegoroczny Wielkanocny Festiwal Miłości. Podczas całego weekendu w niemal wszystkich miejscowościach Królestwa odbedą się liczne koncerty, zawody sportowe, wystawy oraz happeningi połączone ze zbiórką pieniędzy i darów dla potrzebujących.  

07 kwiecień 2006
Zgodnie z wymogami Bloku Andreterskiego do którego ma zamiar przystapić Niepodległe Królestwo Podlasia została przeprowadzona zmiana nazwy państwa na Królestwo Nowego Podlasia, ponieważ poprzednia nie była akceptowana przez władze Bloku. Oczywiście mogliśmy nadal trwać przy swoim, ale wtedy nie moglibyśmy przystąpić do w/w bloku i odnosić związanych z tym korzyści. Obecnie czekamy na zaakceptowanie nowej nazwy przez Pakt Leblandzki. W sprawie Biedronki zaproponowaliśmy przejęcie części akcji sieci sklepów i prowadzenia kontroli nad nią przez państwo. Jeśli władze sieci wyrażą zgodę będzie ona mogła funkcjonować na terenie NKP.   

26 marzec 2006
W związku z licznymi naruszeniami prawa i wieloletnim wyzyskiem pracowników w sieci sklepów Biedronka, a także niedawno popełnionym morderstwem i brakiem jakiejkolwiek reakcji dyrekcji na upominanie - władze Niepodległego Królestwa Podlasia nakazują zamknięcie wszystkich sklepów tej sieci na terenie Królestwa. Zainwestowane środki na podstawie ważnych faktur i umów zostaną zwrócone właścicielom. Sklepy Biedronki zostaną zastąpione na terenie Królestwa przez podobną sieć sklepów Stokrotka, a dotychczasowi pracownicy Biedronki znajdą w nich zatrudnienie.

24 marzec 2006
Po wyborach prezydenckich na Białorusi i stłumieniu protestów wyborców, biorąc pod uwagę obecny rozpad demokratycznej władzy na Ukrainie i nieustabilizowaną sytuację polityczną w demokratycznej Polsce rząd NKP w trosce o dobro obywateli Białorusi i kierując się chęcią ochronienia ich przed wyzyskiem ze strony wybranych w demokratycznych wyborach polityków, postanawia nie udzielić poparcia politycznego przeciwnikom obecnego ustroju, jednocześnie zapewniamy pomoc humanitarną obywatelom Białorusi w postaci zbiórek żywności, leków i rzeczy materialnych które będą przewożone na teren Białorusi raz w miesiącu. Represjonowanym studentom zapewniamy bezpłatny wstęp na uczelnie na terenie Niepodległego Królestwa Podlasia.

2 luty 2006
W związku z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w Katowicach rząd Niepodległego Królestwa Podlasia składa serdeczne kondolencje rodzinom ofiar i wysyła w ramach pomocy poszkodowanym oraz rodzinom zmarłych łącznie 500 tys. zł.

10 listopad 2005
Po apelach mieszkańców wschodniej  części dotychczasowego Księstwa Brańskiego dotyczących chęci utworzenia samodzielnej jednostki terytorialnej ze stolicą w Bielsku Podlaskim na mocy uchwały z dnia 30.10.2005 utworzono na części dawnego Księstwa Brańskiego nowe Księstwo Bielskie. Gubernatorem został tymczasowo mianowany Raphallo Schultz, ostateczne władze zostaną powołane z początkiem grudnia br. Na pozostałej zachodniej części dawnego Księstwa Brańskiego z dotychczasowym rządem pozostało Księstwo Brańskie, do którego włączono część ziem należących do Księstwa Białostockiego (z których bliżej było do Brańska niż Białegostoku). Z kolei kilka wsi należących do dawnego Księstwa Brańskiego ze względów ogranizacyjnych przyłączono do Księstwa Siemiatyckiego. Reforma administracyjna nie została przeprowadzona z powodu niezadowolenia mieszkańców z rządów gubernatora Księstwa Brańskiego ale ze względów historycznych (przywiązanie do ziemi bielskiej) i logistycznych (mniejsza odległość do Bielska). Księstwo Brańskie jest jednym z najlepiej rozwijających się dzielnic naszego Państwa ale idąc na ugodę ze zwolennikami siedziby administracji w Bielsku Podlaskim zdecydowano się na podział tego terytorium na dwa niezależne księstwa. Jednocześnie król zapewnił że utworzenie większej liczby księstw mijało by się z celem i spowodowało rozdrobnienie i wzrost urzędów w Królestwie i z tego powodu nie będzie już więcej tak drastycznych zmian administracyjnych na terenie Niepodległego Królestwa Podlasia.

25 październik 2005
Podjęto decyzje dotyczące osób zamieszanych w korupcję w rządzie lokalnym Księstwa Grabówki i w Policji. Winni zostali ukarani karą więzienia na 2 lata oraz grzywną w wysokości 5 000zł (w rozłożeniu na 10 lat). Nie będą też mogli zajmować kierowniczych stanowisk. Niezbyt wysoki wymiar kary spowodowany jest wcześniejszymi zasługami tych osób dla dobra NKP, zanim zeszli na złą drogę. Policja została podzielona na Dochodzeniową i Interwencyjną. Dotychczasowy szef policji będzie dowodził grupą dochodzeniową, jednak pod nadzorem przedstawicieli rządu NKP. Dowódcą Policji Interwencyjnej został mjr. Peter Poplavsky. Ze stanowiska gubernatora Księstwa Grabówki zrezygnowała Ivonne Zalevska, nowym gubernatorem  mianowana została przez króla Ferdynanda II - Anja Amarette - dotychczasowy minister ds. kultu i religii. Anja zdecydowała się nadal pełnić funkcję w ministerstwie, na co jego wysokość wyraził zgodę jako że jest to osoba bardzo przedsiębiorcza i na pewno sobie poradzi w obu resortach. Nowy gubernator przejmie władzę od dotychczasowego dnia 02. 11. 2005. W dniach 31. 10 -02.11.2005 wszystkie urzędy w państwie będą nieczynne z uwagi na Św. Zmarłych.

20 październik 2005
W związku z wykrytym wczoraj aktem korupcji w Księstwie Grabówki, w którym brali udział członkowie tamtejszego samorządu oraz pośrednio dowództwo policji NKP - tymczasowo rządy nad tym księstwem przejmuje król, a władzę nad policją -gen. Camillo Fernez -szef sił zbrojnych Niepodległego Królestwa Podlasia. Osoby zamieszane w spisek przeciwko naszemu państwu i działające na jego szkodę w porozumieniu z pewnymi biznesmenami z Warszawy zostaną ukarane grzywną i karą więzienia, zastosowano wobec nich areszt tymczasowy. Do aresztowania doszło dziś ok. godziny 21:50, sprawa była pod kontrolą prywatnych detektywów (w związku z zamieszaniem w nią policji) od blisko tygodnia. Na dzień 22 października zwołano specjalne posiedzenie rządu NKP i sąd nad winnymi.

12 październik 2005
Na terenie bazy wojskowej Paktu Leblandzkiego w NKP zostało ustawionych 6 rakiet przeciwlotniczych sprowadzonych z Leblandii. Jest to odpowiedź na podobne działania ze strony Białorusi, która nie ustaje w zbrojeniu się a prezydent Łukaszenko współpracujący ściśle z Rosją nie ukrywa swojej niechęci do zachodnich sąsiadów. Białoruskie rakiety obejmują co prawda zasięg naszego kraju, jednak teraz jesteśmy w stanie obronić się przed ewentualnym zagrożeniem dzięki wsparciu Cesarza Leblandii i uczestnictwu jako państwo sprzymierzone w Pakcie Leblandzkim.

30 wrzesień 2005
Nad ranem doszło do tragicznego wypadku w okolicach wsi Jeżewo Stare pod Białymstokiem, TIR zderzył się czołowo z autokarem wiozącym młodzież z I LO w Białymstoku na pielgrzymkę do Częstochowy. W katastrofie, w której brały też udział dwa samochody osobowe,  zginęło 13 osób, a ponad 20 zostało rannych. Łącząc się w bólu z rodzinami i znajomymi ofiar na terenie Królestwa wprowadzono żałobę narodową do dnia 03.10.2005, odwołujemy wszystkie zaplanowane na te dni imprezy rozrywkowe i kulturalne, dzień 30 września na pamiątkę tego tragicznego zdarzenia i jego ofiar zostanie ogłoszony Dniem Ofiar Wypadków Drogowych. Na godz. 18 zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu NKP w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Prawdopodobnie zostanie wprowadzony zakaz przekraczania prędkości 75 km/h przez samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 t. na terenie całego Królestwa. Autokary i kierowcy przed wyruszeniem w trasę będą teraz obowiązkowo przechodzić odpowiednią kontrolę. Król Ferdinand II złożył kondolencje rodzinom wszystkich osób które zginęły w wypadku, o godz. 18 odbędzie się w ich intencji msza św. w Katedrze.

26 wrzesień 2005
W związku z ostatnimi wydarzeniami na stadionach zaostrzono ochronę podczas meczów piłki nożnej, najbardziej agresywni pseudokibice muszą się liczyć z możliwością spędzenia 3 lat w więzieniu i 20-letnim zakazem wstępu na mecze piłkarskie, w stosunku do pozostałych osób biorących udział w zamieszkach wszczęte zostanie postępowanie karne w celu nałożenia kary pieniężnej i rocznego zakazu wstępu na mecze.

W związku z upadkiem sieci komórkowej Idea  i zastępującą ją na terenie Polski francuską siecią Orange powstała alternatywa dla dawnych klientów Idei - przejście na specjalnej promocji do sieci: Era, Plus, Heyah, Sami Swoi oraz  TelCom (NKP). Ponieważ Orange odprowadza część dochodów do Francji, usługi tej sieci zostały obłożone cłem i wynoszą teraz o ok. 12 gr. więcej.

2 lipiec 2005
Wczoraj rozpoczął się sezon urlopowy na terenie Królestwa który potrwa do dnia 30.08. Na okres wakacji Król przenosi się do letniej rezydencji w Brańsku. Wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane we wrześniu. Zapraszamy do naszych ośrodków turystycznych, obniżamy również ceny biletów PKP i PKS nawet do 20%. Wszystkie urzędy (oprócz służb publicznych)  będą czynne od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 12.00. Życzymy wszystkim udanych wakacji!!!

22 czerwiec 2005
Dziś na terenie Sułtanatu Al-Farun odbyła się konferencja państw Paktu Leblandzkiego w sprawie renegocjacji postanowień tego paktu. Szczegóły na stronach Paktu Leblandzkiego (wejście z bannera ze strony głównej).

3 kwiecień 2005
Pogrążeni w żalu informujemy o odejściu Papieża - Polaka, Jana Pawła II. W całym królestwie odbędą się msze żałobne w intencji zmarłego. Odwołano wszystkie zapowiedziane na kwiecień imprezy ogłaszając miesiąc żałoby narodowej. Zdejmujemy na ten okres również wszystkie programy muzyczne z telewizji NKP. Ostatecznie Festiwal Miłości odbędzie się w tym roku w dniach 3-5 czerwca.

1 kwiecień 2005
Wielkanocny Festiwal Miłości został odwołany z powodu bardzo złego stanu zdrowia Papieża, jak powiedział JKW król Ferdynand II: "Nawet koncerty charytatywne nie byłyby w tej chwili na miejscu, nie możemy się bawić wiedząc że w Watykanie cierpi Ojciec Święty". Najprawdopodobniej festiwal zostanie przełożony na weekend w dniach 6 - 8 maja, program pozostanie bez zmian. Obecnie na terenie Królestwa we wszystkich świątyniach katolickich, prawosławnych, muzułmańskich oraz żydowskich trwają modlitwy w intencji powrotu do zdrowia Ojca Świętego.

Inne sprawy:
11.11.2004 - obchody Dnia Niepodległości  na terenie całego Królestwa, uczta dla wojskowych w Zamku Królewskim, potem biesiada  dla obywateli (w tym przyjęcie dla biednych), defilada wojskowa, pokaz sztucznych ogni.

12.11.2004 - ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Amina Al-Shehid wraz z ministrem spraw zagranicznych biorą udział w uroczystościach pogrzebowych przywódcy Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata. 

14.11.2004 - bankiet w Zamku Królewskim z udziałem księżniczki Karoliny i księżniczki Pauliny z Księstwa Grabówki, oraz gubernatora tej dzielnicy, przyznanie nowych stanowisk w rządzie Niepodległego Królestwa Podlasia.

07.12.2004 - spotkanie w Zamku Królewskim ministra bezpieczeństwa państwa gen. Camillo Fernez'a z przedstawicielami służb specjalnych, wojska i policji w sprawie pretensji woj. mazowieckiego Polski do przygranicznych ziem Wielkiego Księstwa Łomżyńskiego, szukanie rozwiązań dyplomatycznych konfliktu i jednoczesne przygotowanie ewentualnej wersji militarnej.

07.01.2005 - ostateczna  likwidacja Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego - egzaminy na prawo jazdy będą zdawane systemem amerykańskim, na pojazdach własnych lub ośrodków szkolenia, jazda w ruchu drogowym, jedno parkowanie i jazda pasem drogi.

08.01.2005 - przekazanie środków finansowych i artykułów ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami w Azji przez podlaskie fundacje charytatywne, zbiórki trwały od 01.01;05, dary przekazano za pośrednictwem PLL Aerolines. Król i rząd również przekazali pieniądze.

10.01.2005 - ze względów politycznych nie zorganizowano finału WOŚP  na terenie Królestwa - pieniądze ofiarowane na ten cel w małej części pomogłyby tylko mieszkańcom Królestwa a być może przy rozdziale zostałoby ono pominięte. Ponadto nie możemy finansować Przystanku Woodstok pod przykryką pomocy potrzebującym, należałoby rozdzielić te dwie sprawy czego organizatorzy nie zrobili na nasz wniosek. W kwietniu odbędzie sie pierwszy WIELKANOCNY FESTIWAL MIŁOŚCI I POMOCY w amfiteatrze Białostockim, a także w Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Rajgrodzie, Bielsku Podlaskim, Sokółce, Siemiatyczach, Zambrowie i Wysokiem Mazowieckiem - w ciągu 3 dni wystąpi 15 zespołów disco - polo, rockowych i muzyki pop, dochód z imprezy zostanie w całości przekazany na cele charytatywne na terenie Królestwa. Organizatorzy: Rząd NKP, Firma Green Star, Radio Jard, Kurier Poranny. Mamy nadzieję że koncerty te staną się tradycją i skutecznie zastapią Wielką Orkiestrę. 

02.02.2005 - 05.02.2005 - spotkanie  JKW Ferdynanda II, oraz ministrów: Spraw Zagranicznych (Thomas), Edukacji (Neti) i Handlu (Lucas) z Księżniczką Pauliną, Księżniczką Karoliną i Gubernatorem Księstwa Grabówki (Ivonne) w Zamku Królewskim, oraz w Pałacyku Myśliwskim na terenie Księstwa Grabówki. Spotkanie miało charakter oficjalno - prywatny. Ustalono nową formę rządów polegającą na zmniejszeniu biurokracji i głównych stanowisk, gubernatorom nadano prawo decydowania o większości spraw bez odwoływania się do ministerstw, co zwiększa autonomię poszczególnych księstw. 

20.03.2005 - rozpoczęła działalność Mennica Królewska. Będą tu produkowane nowe monety i banknoty z emblematem królestwa, które zastąpią dotychczasowe złotówki w tym samym czasie, w którym w Polsce zostanie wprowadzone Euro. Nazwa "Złoty" nawiązująca do tradycji naszego narodu pozostanie bez zmian.

07 listopad 2004 - podpisanie traktatu z Paktem Leblandzkim
Podpisano traktat oznaczający przyjęcie Niepodległego Królestwa Podlasia do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone. Cesarz Leblandii Marcus Lebencjusz otrzymał honorowe obywatelstwo NKP. Tekst traktatu dostepny jest ----> tutaj!

15 październik 2004 - oficjalne otwarcie Ambasady NKP w Leblandii Ambasada Królestwa Leblandii, uroczyście otwarta w piątek 15.10.2004. w pełni podejmie swoje działania dopiero od 3 listopada 2004 (15 dni na rozpatrzenie wniosku przyznania obywatelstwa ambasadorowi).

29 wrzesień 2004 - Nauczanie Języków Obcych  w Przedszkolach

Wprowadzono program "Word Power" który przewiduje naukę języków obcych już w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej - czyli w okresie kiedy dziecko uczy się najłatwiej. Pozwoli to mu w przyszłości doskonale władać językiem angielskim / niemieckim/ hiszpańskim podobnie jak swoim ojczystym. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

26 wrzesień 2004 - Dni Kultury i Sztuki26 września rozpoczęły się w Królestwie dni nauki i sztuki połączone z prezentacjami i pokazami poszczególnych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej, oraz targami sztuki ludowej na które przybyli liczni wystawcy z całego Królestwa, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wystawę astronomiczną UwB zaszczyciła swoją obecnością księżniczka Karolina z Księstwa Grabówki wchodzącego w skład Królestwa, natomiast jej siostra Księżniczka Paulina złożyła 27 września wizytę w Zamku Królewskim.

21 wrzesień 2004 - Wtrząsy

Po trzęsieniu ziemi w Obwodzie Kaliningradzkim którego skutki były odczuwalne na terenie Królestwa (ok 5 stopni w skali Richtera: naruszone konstrukcje kilku budynków w Suwałkach i Białymstoku, popękane ściany domów) o godz. 18 w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego na Al. Niepodległości w Białymstoku zorganizowano konferencję na temat zapobiegania i usuwania skutków zagrożeń sejsmicznych (co dotychczas nie było brane pod uwagę), zaplanowano sposoby ewentualnej ewakuacji ludności z terenów zagrożonych dalszymi wstrząsami.

19 wrzesień 2004 - Referendum

Przeprowadzono referendum dotyczące przystąpienia Królestwa do Paktu Leblandzkiego, wyniki opublikowano 20 września o godz. 10 rano: 94,6 % społeczeństwa opowiedziało się za, w przyszłym tygodniu odbędzie się wiec publiczny na którym zostaną przedstawione założenia dotyczące uczestnictwa w Pakcie i przybliżeniu ludności jego idei.

 

 

 

                                                                                Strona Główna