http://www.gify.net.pl/rysunki/postacie/dorosli/3.gif

Podczas gdy w Unii Europejskiej nie ma miejsca dla  Boga, na Podlasiu wiara religia zawsze stanowiła ważny element kultury. Nie zmieniło się to też po zmianie ustroju. wręcz przeciwnie, Kościoły Katolicki i Prawosławny a także świątynie religii oficjalnych mogą liczyć na pomoc ze strony państwa w miarę ich potrzeb, np. na obniżenie podatków bądź przyznanie dotacji po złożeniu odpowiednich wniosków. Nie ma żadnych problemów z przydzieleniem działek pod budowę obiektów sakralnych, są one nawet przekazywane parafiom po obniżonych kosztach. Wszelkie darowizny na cele religijne i charytatywne mogą być odpisane od podatku. Dotowane są również seminaria i w miarę potrzeb zakony. Warto wspomnieć o słynnym Klasztorze  Prawosławnym w Supraślu. 
Państwo nie miesza się do spraw dotyczących wiary, wyznawcy religii oficjalnych mają pełne prawo organizować różnego typu ruchy,  pielgrzymki, procesje, drogi krzyżowe itp. Na szczególną uwagę zasługuje najsłynniejsza chyba pielgrzymka na Podlasiu -Pielgrzymka 
do Różanegostoku  (katolicka) oraz na Św. Górę Grabarkę (prawosławna). Ważne miejsce kultu stanowi Hodyszewo nazywane też Jasną Górą Podlasia. Wspólnymi staraniami doprowadzono do usystematyzowania relacji między Kościołami, co ułatwiło m. in. zawieranie małżeństw przez pary mieszane. Władzę Kościelną sprawują jak wcześniej arcybiskupi będący pod zwierzchnictwem Prymasa Polski, w Cerkwi Prawosławnej nadal władzę sprawuje abp. Gdańsko - Białostocki, tak że pod względem administracyjnym Kościół pozostaje bez zmian i jest powiązany z Kościołem w Polsce. 
Inne religie uznawane w Niepodległym Królestwie Podlasia to: Islam, Buddyzm, Judaizm oraz religie tradycyjne (dotyczy podróżnych z Indii, Australii itp.) Są one traktowane na równi z religią chrześcijańską. Inne natomiast związki wyznaniowe uznawane są za sekty, a te nie mogą prowadzić swej działalności na terenie królestwa ze względu na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Ich przywódcy mogą zostać skazani na karę więzienia, a wyznawcy deportowani do Polski wraz z zakazem przyjazdu do Królestwa (w zależności od przypadku, np. nieletnim  zwerbowanym przez sektę nie grozi deportacja, natomiast przywódcy sekty mogą zostać wtedy skazani nawet na 25 lat więzienia. Na terenie Królestwa obowiązuje też zakaz zawierania związków homoseksualnych oraz z większą ilością partnerów (nie dotyczy wyznawców Islamu jeśli kobiety pozostają w związku dobrowolnie).  Rozwody są udzielane po rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Kościelny, a nie świecki. Związki niesakramentalne trwające ponad rok są nielegalne, parom takim nie przysługują prawa głosu w wyborach, zasiłki rodzinne a ich emerytura jest najniższa w kraju! W szkole nauczana jest religia i jest ona obowiązkowa, obowiązek uczęszczania na zajęcia religii dotyczy wyznawców chrześcijaństwa, wyznawcy innych religii mogą organizować lekcje religii we własnym zakresie. Niedopuszczalna jest dyskryminacja rasowa lub religijna (nie dotyczy sekt).

Więcej: ------> Hodyszewo
              ------> Grabarka
              ------> Supraśl
              ------> Różanystok 
              ------> Święta Wodahistoria
              ------> Bohoniki (islam.)

 

 

Wstecz                                                                                Strona Główna                                                                                               Dalej