Ambasada

  Niepodległego  Królestwa   Podlasia

                               w Xięstwie Andreterry

 

 

 

 

Niepodległe Królestwo Podlasia jest wirtualnym państwem sprzymierzonym z Paktem Leblandzkim, z  Xięstwem Andreterry podpisaliśmy traktat o stosunkach dyplomatycznych
tekst traktatu

Obecnie obowiązki ambasadora w Xięstwie sprawuje:

Sebastian

 

Królestwo położone jest w północno - wschodniej Europie, na bogatych przyrodniczo terenach które od dawna przyciągały turystów swoją naturalną i wyjątkową fauną i florą.

Nowy unikatowy ustrój polityczny wprowadzony w Królestwie sprzyja rozwojowi kultury, nauki i sztuki, a także przemysłu dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Zapewnia również jak najlepsze warunki bytowe mieszkańcom starając się zapewnić im spokój, ład i bezpieczeństwo. Prowadzona polityka przeciwdziała powstawaniu granic społecznych i większych różnic majątkowych obywateli - zapewniona jest praca oraz mieszkania. Korupcja została wyeliminowana, a nad bezpieczeństwem obywateli działają Służby Specjalne.

Więcej na oficjalnej stronie Królestwa:

www.krolestwo.aq.pl

   Pytanie do Ambasadora


Nasze odpowiedzi


 

Król: Ferdynand II

Stolica: WhiteStok

Waluta: Złoty

 

 KoMuNiKaTy :

Informujemy że dnia 14.02.2005 nastąpiło oficjalne otwarcie Podlaskich Linii Lotniczych "Aerolines"

Zapraszamy na stronę Lotniska Krywlany

 

Mieszkańcy Andreterry
mogą odbierać program  Telewizjii NKP
poprzez satelitę
HOT - BIRD
w paśmie 13,221 Mhz Polaryzacja pionowa 24*E

Program tygodniowy