Ambasada

  Niepodległego  Królestwa   Podlasia

                               w Cesarstwie Leblandii 

 

 

 

 

Niepodległe Królestwo Podlasia jest wirtualnym państwem sprzymierzonym z Paktem Leblandzkim.

Obecnie obowiązki ambasadora w Leblandii sprawuje:

Matheo Turowsky

 

Królestwo położone jest w północno - wschodniej Europie, na bogatych przyrodniczo terenach które od dawna przyciągały turystów swoją naturalną i wyjątkową fauną i florą.

Nowy unikatowy ustrój polityczny wprowadzony w Królestwie sprzyja rozwojowi kultury, nauki i sztuki, a także przemysłu dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Zapewnia również jak najlepsze warunki bytowe mieszkańcom starając się zapewnić im spokój, ład i bezpieczeństwo. Prowadzona polityka przeciwdziała powstawaniu granic społecznych i większych różnic majątkowych obywateli - zapewniona jest praca oraz mieszkania. Korupcja została wyeliminowana, a nad bezpieczeństwem obywateli działają Służby Specjalne.

Więcej na oficjalnej stronie Królestwa:

www.krolestwo.aq.pl

   Pytanie do Ambasadora


Nasze odpowiedzi


 

Król: Ferdynand II

Stolica: WhiteStok

Waluta: Złoty

 

 KoMuNiKaTy :

Informujemy że z powodu niemożliwości lądowania samolotów NKP Aerolines na lotniskach Leblandii spowodowanej umową na wyłączność korzystania z nich linii lotniczych Al-Far-Air,
nie chcąc pozbawiać naszych pasażerów mozliwości odwiedzenia rodziny lub przyjaciół w Leblandii (Al-Far-Air nie obsługuje lotów do Niepodl. Król. Podl.) od dnia 21.10.2004 funkcjonują połączenia lotnicze z wyspą
Sala y Gomez
z której uruchomilismy
(w porozum. z rządem Chile) przeprawę promową na teren Cesarstwa Leblandii
 Samoloty z NKP odlatują w soboty o godz. 8.00, prom z Sala y Gomez o godz.20.00
Na wyspie funkcjonuje mini-hotel dla podróżnych.
Prom z  wyspy Gargia odpływa
w niedziele o godz. 18.00
Bilety do nabycia na lotnisku w Królestwie, a na teranie Leblandii wyłącznie
w Ambasadzie NKP

Udało się! Funkcjonują  już stałe połączenia lotnicze z Cesarstwem Leblandii!!! Oprócz znacznego spadku cen biletów poprawia się komfort podróżowania z czego jesteśmy niezwykle zadowoleni.

Strona Linii Lotniczych

 

Mieszkańcy Leblandii
mogą odbierać program  Telewizjii NKP
poprzez satelitę
HOT - BIRD
w paśmie 12,125 Mhz Polaryzacja pionowa 16*E

Program tygodniowy